Tjänster

Redovisning


Vi tillhandahåller sedvanliga redovisningstjänster samt vad vi kallar småföretagarservice som anpassas efter kundens behov och önskemål.
Där ingår rådgivning, löpande redovisning, moms- och arbetsgivarrapportering. Kundreskontra, både löpande fakturering och betalningsbevakning.  Leverantörsreskontra med fakturaskanning, registrering och betalning. Vid behov administrerar vi ROT-ansökningar åt byggföretag.  
​​​​​​​Vi förser kunden med önskvärda rapporter.
55
5
44
4

Bokslut/Årsredovisning


För samtliga bolagsformer upprättar vi bokslut samt årsredovisning som i förekommande fall bolagets revisor tar del av och reviderar. Revisionen sker oftast på plats hos oss. Vid behov upprättar vi även delårsbokslut.  

Löner


Vi administrerar det mesta inom lönehantering såsom löneberäkning, registrering, löneutbetalningar, utskick av löneavier samt kontrolluppgifter.  Vid önskemål sköter vi rapportering till Collectum, Fora samt övrig statistik.

22
2
33
3

Skatter


Vi hjälper till med skatte- och avgiftsanmälan samt preliminära deklarationer. Vi upprättar inkomstdeklarationer för samtliga kundföretag samt vid önskemål ägarkretsens privata deklarationer. 

Övrig konsultation


Vi tillhandahåller rådgivning, till exempel inför byte av företagsform, samt upprättar handlingar för ändringar till myndigheter.
11
1
aktie tjansteraktie tjanster
aktie tjanster

Aktiebolagsbildning


Vi upprättar samtliga handlingar för registrering av aktiebolag hos Bolagsverket.

Den lilla redovisningsbyrån med det stora engagemanget